NETEGES CAMARASA
973 25 76 36
658 99 99 63
info@netegescamarasa.com

Recollida de residus

fotos ericson 003 300x225Buidat de fosses sèptiques, pous negres, depòsits hidro-carburats, piscines, etc.
Empresa registrada en l’ Agència Catalana de Residus, amb número d’ autorizació T – 1775 per al seu transport.