NETEGES CAMARASA
973 25 76 36
658 99 99 63
info@netegescamarasa.com

Inspecció de canonades

CAMARA02 300x225CAMARA03 300x225

Inspecció amb càmera de TV tracto-robotitzada, entrega de DVD més informe tècnic, marcació de pendents…