NETEGES CAMARASA
973 25 76 36
658 99 99 63
info@netegescamarasa.com

Inspecció de canonades

IMG 0997IMG 0998

 

 

Inspecció amb càmera de TV tracto-robotitzada, entrega de DVD més informe tècnic, marcació de pendents…

 

 

 

 

IMG 0999IMG 1000